Pompy Ciepła

Czym są pompy ciepła?

Pompa ciepła to inaczej urządzenie służące do ogrzewania domu i wody użytkowej.

Pompa ciepła składa się z jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej.

Jednostka wewnętrzna wyposażona w osprzęt i automatykę ma za zadanie podgrzać wodę zasilającą obiegi grzewcze. Jednostka zewnętrzna ma za zadanie pobrać energie cieplną zawartą w powietrzu i przepompować ją do jednostki wewnętrznej pompy.

 

Ile kosztuje ogrzewanie domu pompą ciepła?

Przewidywany roczny koszt ogrzewania domu o powierzchni 130 m2 to około 1500 zł.

Niski koszt ogrzewania pompą ciepła wynika z wysokiej sprawności urządzenia. Z każdego zużytego 1 kW prądu możemy uzyskać nawet 6 kW energii cieplnej.

                                                                                            

Jaką pompę ciepła wybrać – powietrzną czy gruntową?

Niezależnie od rodzaju wybranej pompy ciepła dobrze wykonana instalacja pompy ciepła zapewni komfortowe ogrzewanie budynku. Oba rodzaje pomp ciepła pracują w oparciu o tę samą technologie a różnice przedstawiamy poniżej:

Gruntowa pompa ciepła:

Powietrzna pompa ciepła:

Gruntowa pompa ciepła, na potrzeby ogrzewania domu ciepło pobiera z gruntu

 

Powietrzna pompa ciepła, ciepło na potrzeby ogrzewania domu pobiera z gruntu
Celem pobrania ciepła z gruntu należy wykonać kolektory w ziemi, w postaci odwiertów bądź poziomo rozłożonej instalacji rurarzu

 

Należy zamontować agregat na zewnątrz budynku
Wykonanie kolektora ziemnego bardzo często kosztuje tyle co sama pompa ciepła

 

Przy powietrznej pompie ciepła tak wysokiego kosztu instalacji zwyczajnie nie ma
Koszt zakupu samej pompy ciepła gruntowej jest taki sam jak powietrznej

 

Koszt zakupu samej pompy ciepła gruntowej jest taki sam jak powietrznej
Wydajność gruntowej pompy ciepła jest zależna od temperatury gruntu. Temperatura gruntu w cyklu rocznym jest stała

 

Wydajność powietrznej pompy ciepła zależna jest od zewnętrznej temperatury powietrza, im jest on niższa tym niższa też jest wydajność powietrznej pompy ciepła
W okresach gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż -3 stopnie Celsjusza wówczas sprawność gruntowej pompy ciepła jest wyższa od powietrznej

 

W okresach gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż -3 stopnie Celsjusza wówczas sprawność powietrznej pompy ciepła jest wyższa od gruntowej

Podsumowując :

Gruntowe pompy ciepła oferują około 10-15% wyższą średnioroczną sprawność w porównaniu do powietrznych pomp ciepła. Powietrzne pompy ciepła charakteryzują się zmienną sprawnością w ciągu roku ale ostatecznie jest ona zaledwie około 10-15% niższa od pomp gruntowych. Koszt wykonania instalacji gruntowej pompy ciepła jest o wiele wyższy niż jest to w wypadku powietrznej pompy ciepła. Koszt poniesiony na gruntową pompę ciepła w stosunku do kosztu powietrznej pompy ciepła ze względu na niższe koszty ogrzewania domu zwróci nam się dopiero po około 20 latach użytkowania.

Są to powody dla których zalecamy stosowanie powietrznych pomp ciepła.

Wraz z dynamicznym postępem technologi sprawność powietrznych pomp ciepła znacząco się zwiększa. Ponadto coraz łagodniejszy klimat w Polsce wpływa na przewagę powietrznych pomp ciepła. W zasadzie w ostatnim czasie obserwuje się odchodzenie od stosowania gruntowych pomp ciepła na rzecz powietrznych.

 

Czy pompa ciepła działa przy niskich temperaturach zewnętrznych?

Obecnie stosowane pompy ciepła przystosowane są do pracy w bardzo niskich temperaturach.

Powietrzna pompa ciepła może pracować w bardzo szerokim zakresie temperatur: od -25 stopni celsjusza do +45. A co się stanie jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -25?

Pompy ciepła wyposażone są w dodatkowe grzałki które załączają się w niższych temperaturach a zatem pompa nadal działa. Należy tutaj zaznaczyć iż Według danych statystycznych podanych przez Atlas Klimatu Polski wydanym przez IMiGW: średnia temperatura w styczniu, za ostatnie 30 lat, wynosi od -1 do 0°C , a ilość dni bardzo mroźnych (poniżej -15°C) można policzyć na palcach jednej ręki.

 

 

Spytaj o bezpłatną wycene!

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter